Standard Split Feet
b1cb2cb3cb45cb67cbrecess

Standard spilt feet

Category:

Product Description

Standard Split Feet for Tru-Weld Guns

Gun Type Stud Size Part#
TWE17000 / TWE18500 1/8″ – 1/2″ B-1C
TWE17000 / TWE18500 5/8″ – 3/4″ B-2C
TWE17000 / TWE18500 7/8″ – 1″ B-3C

Standard Split Feet for Other Gun Types

Gun Type Stud Size Part#
Pro-Weld Int. / Nelson NS-20 1/8″ – 1/2″ B-1C
Pro-Weld Int. / Nelson NS-20 5/8″ – 3/4″ B-2C
Pro-Weld Int. / Nelson NS-20 1/8″ – 1/2″ B-3C
Bantam A-58 1/8″ – 1/2″ B-4C
Bantam A-58 5/8″ – 3/4″ B-5C
Nelson NS-30 1/8″ – 1/2″ B-6C
Nelson NS-30 5/8″ – 3/4″ B-7C
Bantam C-2 1/8″ – 1/2″ B-4CR (Recessed)
Bantam C-2 5/8″ – 3/4″ B-5CR (Recessed)